LITEN KONDENSATORHISTORIAI en tändmagnet är kondensatorn vanligen

placerad i den ena av det roterande ankarets gavlar.

Följande bilder visar exempel på olika kondensatorer.Från vänster: Magneto RB, BTH, och BOSCH 1920-tal

Under 20-talet byggdes kondensatorn ofta med

glimmerisolering. Glimmerisolerade kondensatorer kan,

trots hög ålder, ofta återanvändas med gott resultat.Från vänster: BOSCH, LUCAS K, LUCAS M och N 1950-tal

Under 50-talet ersattes glimmerisoleringen med vaxat papper.

Kondensatorer uppbyggda av vaxat papper är så gott som alltid

defekta och orsaken till dålig gnista och startsvårigheter.Tre prototyper av kondensatorer uppbyggda

med ytmonterade komponenter. Den första blev ömtålig,

den andra arbetskrävande, den tredje fungerar felfritt.Alldeles för många arbetsmoment och smådelar!

Men, den fungerar bra!Kondensator i Magneto RB-utförandeEller till en CyclemasterKlar för återmontering!


Olof Jonsson


Kyrkskolan 52 744 97 Järlåsa


018-391829, 070-5117040


e-mail lindom@telia.com