GAUSSMETERFör att mäta om en magnetisering givit resultat används en GaussmeterInstrumentet visar relativ förbättring efter en magnetiseringSignalförstärkningen är ställbar och instrumentet

kan indikera Nord-Sydpol och sammanlagd fältstyrka

Olof Jonsson


Kyrkskolan 52 744 97 Järlåsa


018-391829, 070-5117040


e-mail lindom@telia.com