"WICO" Igniter Type 01


How to rewind a "WICO" Igniter type 01Improved high tension magneto

Den förbättrade högspänningsmagnetenGnistaren som saknar primärlindning och kondensator

The Igniter without primary winding and capacitor
Behövde två nya spolar

Needed two new coilsMed 14500 varv 0,15 mm koppartråd på varje spole

Nytillverkad till vänster, förlaga till höger


With 14500 turns 0.15 mm copper wire on each coil

Newly crafted to the left, model to the right


Provmonterade

Test assembled


Sammanlagt 29000 varv 0,15 tråd

A total of 29000 turns 0.15 copper wire


Dags för montering

Time for assembly


Manöverstång och impulsmekanism

Maneuvering lever and impulse mechanism


Inställningsmekanism för impulsens slaglängd

Puls stroke setting mechanism


Mekanismen som sluter och bryter magnetfältet

The mechanism that closes and breaks the magnetic field


Klacken som hakar i manöverstången

The heel that clicks into the maneuvering rodMekaniken färdigmonterad

Mechanics completedFörsta spolen monterad

First coil mountedOch den andra

And the otherParet på plats

The couple in placeMagnetisering

MagnetizingMagneterna monterade

The magnets mountedElektrisk förbindelse

Electrical connectionParet sammanfogat

The pair joinedStadig jordförbindelse

Constant groundingKlar för provkörning

Ready for trial run


Olof Jonsson


Kyrkskolan 52 744 97 Järlåsa


018-391829, 070-5117040


e-mail lindom@telia.com