MAGNETLINDNING


DIY , GDSDen gamla lindningen huggs bort med stämjärn,efter detta moment finns ingen återvändo.Ankaret rensas och rengörs med stålborste.Ny gavelisolering klipps tilloch två varv isolering lindas på.Primärlindningens första varv lindasoch sekundärlindningens första varv fästs vid primärlindningens sista.Sekundärlindningens första varv lindasoch ser ut så här vid 4000 varv.Efter 8000 varv syns ökningen av avståndet till gavlarna tydligtoch vid 11500 lindas endast ett smalt område på spolens mitt.


Högspänningsutgången formas med hammare


och löds fast vid sekundärspolens sista varv.


Högspänningsutgången fästs med glasfibertape


och hela spolen lindas med bomullsband.


Slutkontroll av sekundärlindningen


och av primärlindningen.


En sista kontroll av isolationsvärdet, ca. 7000 MegOhm!

Nu är spolen klar för vakuumimpregnering och ugnshärdning.

För ytterligare vägledning, se Vakuumlackering


Se också Magneter


Olof Jonsson


Kyrkskolan 52 744 97 Järlåsa


018-391829, 070-5117040


e-mail lindom@telia.com