LUCAS MS1 1931 med 12V generator.Under trettiotalet utrustades många motorcyklar med Lucas MS1 "magdyno".Med dubbla antalet varv i lindningarna ger generatorn 12V.En elektronisk "cut out" i form av en diod monterades.Terminalen till "half charge resistans" förvandlades till batteri +.En elektroniskt laddningsregulator konstruerades.Enklast möjliga konstruktion, endast sju komponenter.Monterad på kylplåt.Skruvad direkt på kolhållarnas anslutningar.På plats!Klar för provkörning.


DIY , GDS

Exempel: Lindning av ett Lucas

generatorankare med tolv spår och tolv lameller.

Om ankarets 12 spår "rullas ut" på ett plan tillsammans med

kollektorns tolv lameller, kan det illustreras med följande bild.


Den gröna, blåa och röda slingan representerar det antal lindningsvarv

som behövs för den valda generatormodellen 13, 18, 26 eller 36 varv.


Det går att linda alla härvorna i enkel följd men resultatet blir att

den sist lindade härvan blir onödigt klumpig och orsakar obalans.Lösningen kallas balanslindning och innebär att lindningen av ankarets härvor påbörjas

på två ställen motstående varandra. Resultatet blir en kompakt och symmetrisk lindning.


Lindningen blir med denna metod bättre balanserad och dessutom vackrare.

Funktion och skönhet i förening, som det bör vara!


Den som vill linda med "dubbelhärvor" och 24 kollektorlameller kan pröva följande schema

Det blir fyrtioåtta trådändar som skall ner i rätt lamell, många att hålla rätt på!LINDNINGSDATA


LUCAS E3M, E3H och E3HM

6V Ankare: 18 varv 0,7 tråd i varje härva

6V Fält: 370 varv 0,65 tråd = 3,2 Ohm


12V Ankare: 36 varv 1 x 0,56 tråd i varje härva, kollektor med 12 lameller

12V Ankare: 18 varv 2 x 0,56 tråd i varje härva, kollektor med 24 lameller


12V Fältlindning: 530 varv 0,56 tråd = 6,4 Ohm


LUCAS E3L med varianter

6V Ankare: 13 varv 0,8 tråd i varje härva, kollektor med 12 lameller

6V Ankare: 7 varv 2 x 0,75 tråd i varje härva, kollektor med 24 lameller


6V Fält: 310 varv 0,7 tråd = 2,8 Ohm


12V Ankare: 26 varv 1 x 0,56 tråd i varje härva, kollektor med 12 lameller

12V Ankare: 14 varv 2 x 0,56 tråd i varje härva, kollektor med 24 lameller


12V Fältlindning: 550 varv 0,5 tråd = 6,2 Ohm


För ytterligare vägledning, se också under rubriken Generatorlindning


Olof Jonsson


Kyrkskolan 52 744 97 Järlåsa


018-391829, 070-5117040


e-mail lindom@telia.com